Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Consulaire diensten Consulaire diensten in Parijs Bevolking Attesten En Akten Levensbewijs - Frankrijk

Levensbewijs - Frankrijk

Elke gepensioneerde die in het buitenland woont, dient geregeld een levensbewijs naar zijn pensioeninstelling op te sturen. Dit levensbewijs moet zowel door de titularis als door de bevoegde publieke overheid - die de identiteit van de titularis nakijkt - ingevuld en ondertekend worden.

De publieke overheid kan de lokale overheid zijn of het beroepsconsulaat of het ereconsulaat (enkel voor Belgische onderdanen).

Met de nieuwe elektronische identiteitskaarten (eID), is het nu ook mogelijk uw levensbewijs via www.mybelgium.be te drukken en op te sturen.

Meer info over het levensbewijs op de website van de FOD Financiën: www.pdos.fgov.be/pay/nl/faq/faq_010.htm.

Indien u uw levensbewijs wenst te laten ondertekenen door het consulaat-generaal, gelieve u persoonlijk te presenteren aan het loket met uw identiteitskaart. Klik hier om een afspraak te maken. Indien u zich niet kan verplaatsen, stuurt u ons het te ondertekenen formulier samen met een medisch bewijs.

Het levensbewijs wordt gratis ondertekend.