Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag

 

Médecins agréés/bevoegde dokters/certified doctors

  1. Paris: Centre médical OPERA, 31 rue Caumartin - 75009 Paris (tel: 01 44 51 68 28)
  2. Région Grand Est: Dr. Nathan ABENHAIM, 35 Boulevard Tauler - 67000 Strasbourg (03 88 37 32 32)
  3. Région Hauts-de-France: Dr. Pierre-Marie WACQUEZ, 26 rue Pasteur - 59110 La Madeleine (03 20 55 54 54)
  4. Marseille: Dr. Stéphane DINVAUX, Centre Médical Grand St-Giniez, 123 Avenue de Mazargues - 13008 Marseille (04 91 22 04 04)

Voor het medisch attest dat moet ingevuld worden door de dokter: klik hier.

Om meer info over de mogelijkheden en procedures om een visum te verkrijgen, gelieve de website van de Dienst Vreemdelingenzaken en van de FOD Buitenlandse Zaken te consulteren.

OPGELET! Visumaanvragen worden uitsluitend behandeld door de Belgische Ambassade in Parijs. Het is dus niet mogelijk uw aanvraag te doen bij het Consulaat-Generaal in Marseille. Er word geen enkele informatie per telefoon meegegeven, gelieve uitsluitend uw vragen te stellen per e-mail (paris.visa@diplobel.fed.be).

Voor visumaanvragen zijn onze loketten voor het publiek enkel toegankelijk op afspraak. Iedere verzoeker moet op voorhand het aanvraagformulier invullen op Visa-On-Web. Voor instructies, klik hier. Iedere verzoeker moet zich persoonlijk aanmelden aan de Ambassade in Parijs.

 
1.1 Visum C: kort verblijf

Algemene regel:

Vreemdelingen die regelmatig in Frankrijk of in een "DOM" verblijven - d.w.z. houders zijn van een Franse verblijfskaart of -vergunning: "carte de séjour" of "permis de séjour" -, mogen tot 90 dagen per halfjaar in België zonder visum verblijven, op voorwaarde dat ze er geen beroep uitoefenen of studies volgen. Ze moeten in het bezit zijn van hun geldige nationale paspoort en van hun Franse verblijfskaart.

Deze regel geldt niet voor de "TOM's" die buiten de Schengenruimte van vrij verkeer liggen.

Deze regel geldt evenmin voor houders van een Franse verblijfskaart of -vergunning, die zich in België willen vestigen. Zie Visa D.

Voor meer informatie: klik hier.

  
1.2 Visum D: lang verblijf

Alvorens vreemdelingen de toelating krijgen om zich in België te vestigen, moeten ze verplicht een "type D"-visum bekomen indien ze noch onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europese Unie, noch van een van de volgende landen: IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen en Zwitserland.

Op het ogenblik van de aanvraag dient de verzoeker regelmatig en voor een lange duur in Frankrijk te verblijven, d.w.z. houder zijn van een Franse verblijfskaart of -vergunning ("carte de séjour" of "permis de séjour").

Vreemdelingen die voorlopig in Frankrijk verblijven (toeristen, bezoekers) moeten zich wenden tot de ambassade van België in het land van hun gewone verblijfplaats.

De verzoeker dient zich persoonlijk te melden, met alle vereiste bewijsstukken (gelieve op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken te controleren welke documenten u nodig heeft voor iedere specifieke aanvraag).

Voor de tenlasteneming, klik hier.

 
1.3 Prijs

Bij het indienen van de aanvraag op de Ambassade, dient u een consulaire tax van 180€ te betalen met bank- of kredietkaart. 

Bovenop deze consulaire tax, dient u vooraf een bijdrage te betalen aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze bijdrage is verplicht sinds 2 maart 2015. Het bewijs van betaling moet voorgelegd worden op het moment van het indienen van de visumaanvraag. Het bedrag van de bijdrage hangt af van het type visum dat u aanvraagt.

De bijdrage moet worden betaald in € (euro) op de rekening van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Bank : BPOST
Begunstigde : FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel
IBAN : BE57 6792 0060 9235
BIC : PCHQBEBB

Mededeling:

  • Naam en voornaam van de aanvrager (zoals vermeld in het paspoort)
  • Nationaliteit
  • Geboortedatum : DDMMJJJJ

Voorbeeld: SMITH John Amerika 24091985

 
Hoe kan ik mijn visum in België verlengen?

Meer informatie over hoe u een verlenging kan bekomen vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken.