Ambassade en Consulaten van België in Frankrijk
Home Consulaire diensten Consulaire diensten in Parijs Bevolking - Parijs Burgerlijke akten (Neerlegging van buitenlandse burgerlijke akten in België) - Frankrijk

Burgerlijke akten (Neerlegging van buitenlandse burgerlijke akten in België) - Frankrijk

Indien u bent ingeschreven in de consulaire registers, dient u uw Franse akten betreffende de burgerlijke stand of van uw gezinsleden (geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden) bij het consulaat-generaal of consulaat in te dienen. Dit om de persoonsgegevens in het Belgische Rijksregister aan te passen. Indien het echter om een akte uit een ander land gaat, dient u ons vooraf te raadplegen in verband met de nodige legalisatie en/of vertaling.

U kunt buitenlandse akten laten overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand.

Zodra een akte overgeschreven is in de Belgische registers, kunt u er een letterlijk afschrift van opvragen in België.

Meer info op deze pagina.

Vanaf 16 januari 2016 zullen de aktes van Burgerlijke Stand, die werden neergelegd bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Brussel worden afgeleverd.

Elke aanvraag kan op de volgende manieren worden ingediend:

  • Per e-mail: burgerlijkestand.dem@brucity.be
  • Per fax: +32 2 279 35 79
  • Per post: Stad Brussel – Dienst Burgerlijke Stand – Uittreksels – Anspachlaan 6 – 1000 Brussel

Elke aanvraag dient de volgende meldingen te bevatten:

  • De gevraagde akte
  • De gegevens van de persoon die de aanvraag indient
  • De reden waarom het document gevraagd wordt

De kostprijs van een akte bedraagt 8 euro.